06 1845 0851 info@jannabakker.com

Coachen met paarden

Coachen met paarden is een krachtige en prachtige manier om te werken aan bewustwordingsprocessen.
Paarden zijn fijngevoelige dieren die vanuit een alerte doch ontspannen staat van zijn, afgestemd zijn op de wereld om hen heen. Dit vanwege het feit dat het vlucht- en prooidieren zijn en ze zo tijdig gevaar kunnen signaleren en besluiten of er gevlucht of gevochten moet worden.

Paarden zijn kuddedieren. In het belang van het welzijn en de veiligheid van de groep hebben ze graag dat de boel in balans is. Want je bent uiteindelijk zo sterk als je zwakste schakel. Wanneer wij onszelf bij ze voegen worden we tijdelijk onderdeel van de kudde, ze zullen ons - met het oog op de veiligheid - scannen op wie we zijn en wat we uitstralen. Vanuit coachingsperspectief is dit zeer waardevol omdat ze onze gemoedstoestand feilloos oppikken en dit vertalen in bepaald gedrag. Aan de hand van wat het paard laat zien maakt dat we in de coachsessie snel tot de kern kunnen komen.

Als coach ben ik er om een veilige setting te waarborgen en je te helpen inzichten te verkrijgen. Paarden raken dat aan waar het werkelijk om gaat, het zijn de stukken die onder de oppervlakte leven en gezien, erkend en getransformeerd willen worden. Paarden zijn niet onder de indruk van status of maskers die iemand draagt. Ze gaan direct naar de kern en zijn duidelijk, objectief en eerlijk in hun feedback en dat maakt het zo fijn om met ze te werken. Daarnaast zijn ze onvoorwaardelijk in hun liefde, geduld en wijsheid.

Wat levert coachen met paarden op? 

  • paarden geven inzicht in kwaliteiten en beperkingen
  • paarden brengen aan het licht wat ontbreekt / buitengesloten is
  • omgaan met paarden betekent ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, eigenwaarde en kracht omdat paarden van je vragen om aanwezig, duidelijk en authentiek te zijn
  • ervaringen met paarden werken door in het dagelijks leven

     

Investering

€ 125,-

 

coachpaard

“Ik heb de afgelopen week twee sessies gehad van Janna. Al sinds mijn jeugd had ik een angst voor paarden.Toen ik Janna ontmoette voelde ik gelijk vertrouwen in haar. Het was tijd om naar mijn angsten te kijken en te onderzoeken wat ik nog meer zou kunnen ontdekken in mijn contact met de paarden.

Ik heb Janna leren kennen als een prachtige paardencoach. Aanwezig, zacht, kundig en liefdevol. Ik ben dankbaar voor alle inzichten die ik heb mogen ontvangen”.

Ellen

Hartstikke bedankt, jij en Uma, voor de mooie sessie. Jullie hebben een hoop dingen duidelijk gemaakt voor me, genoeg stof om te verwerken de komende tijd - M. Reus